בניין 1011 + 1010 imageבניין 1011 + 1010 image
מגדלי ONE כוללים 131-136 דירות ב- 23 קומות מגורים, קומת קרקע ושני מרתפי חניה.
בקומות 1 עד 21 תהיינה 125 דירות טיפוסיות
בקומות 22 ו- 23 תהיינה 6 דירות מיוחדות נוספות.

תכנון הבניין מכוון ל"בניין יוקרה" תוך שמירה על עלות סטנדרטית באמצעות:
• יעילות הנדסית וסטנדרטיזציה מרבית להשגת אופטימיזציה של עלות ביחס לתצורת הבניין.
• תכנון ועיצוב יוקרתי של הבניין להשאת ערכו.
• כיווני אוויר מרביים לכל דירה.
• פרטיות מרבית לדירות בבניין בעל 6 דירות בקומה.
• ניצול מקסימלי של זכויות בניה לטובת הדירות.
• מקסום מספר החניות שניתן לקבל במסגרת 2 מרתפי חניה.
• מחסן לכל דירה.
• בניה "ירוקה" שתאפשר חסכון בעלויות שימוש ותחזוקה לאורך זמן.
• הערכות לשילוב טכנולוגיות מתקדמות ליעילות אנרגטית, טעינה לרכבים חשמליים ואמצעי בקרה מתקדמים.