שיווק בלעדי ע"י  MANOR SMART-INV image

הערה משפטית:
הפרויקט קיבל החלטת וועדה למתן היתר בניה בחודש אפריל 2019
*הקרקע פרטית ומאושרת למגורים, התכנון המוצג הינו לצורך המחשה בלבד ועשוי להשתנות בהתאם לתכנון והיתרי הבניה השונים.
הדמיות תלת המימד הינן להמחשה בלבד, ואינן מייצגות בהכרח את התכנון הסופי לרבות הפיתוח הסביבתי.
תוכן ותמונות האתר אינן מצג מחייב ו/או הצעה לקיבול ואין בו כדי לחייב את החברה.
הנתונים הינם אינפורמטיביים בלבד ואין להסתמך עליהם בשיקולי הכדאיות בכניסה לפרויקט.
המחייב את החברה הינו הסכם המכר בלבד.
הזכויות לרוכש הינן במסגרת חתימה על הסכם שיתוף בין כל חברי הקבוצה ובכפוף לו בלבד.
ט.ל.ח